روز درخت‌کاری

عصر یک روز زمستانی برای نوشتن انشا به عنوان «شما برای پاک شدن هوا چه کار می‌توانید انجام دهید؟» به سمت پنجره‌ی اتاق رفتم تا شاید حس بهتری برای انشا پیدا کنم.

روز درخت‌کاری

عصر یک روز زمستانی برای نوشتن انشا به عنوان «شما برای پاک شدن هوا چه کار می‌توانید انجام دهید؟» به سمت پنجره‌ی اتاق رفتم تا شاید حس بهتری برای انشا پیدا کنم. درخت چنار را دیدم. تنها درخت محله بود. تمام محله پر بود از دود و آلودگی. محو تماشای درخت بودم که پدر و مادرم را کنارم حس کردم. پدر از درخت چنار گفت که چند سالی است تنهاست و از صدای خوش پرندگان بر شاخه‌های درختان خبری نیست. انگار آن‌ها قهر کرده‌اند و محله خالی شده از آواز دلنشین آن‌ها.

از دل گرفته‌ی خورشید گفت و هوایی که هر روز اکسیژنش کم می‌شود. او گفت ما خودمان باید کاری کنیم. باید محله را پر کنیم از درخت.

با همکاری بچه‌های محله همه‌ی خانواده‌های محله را با کارتی به نام دعوت سبز گرد هم آوردیم و از درخت، هوای پاک، اکسیژن، زندگی و برگشتن پرنده‌ها گفتیم. در جلسه همه موافقت کردند و قرار شد هر خانواده روز درخت‌کاری به تعداد افراد خانواده‌اش یک نهال بکارد و خودش مراقب بزرگ شدنش باشد. هر درخت برای هر نفر و جالب‌تر از این قرار شد با تولد یک نوزاد یک درخت به درختان محله اضافه کنیم و اسمش را روی درخت بگذاریم.

روز موعود آمد و همه با نهالی در دست آمدند و به هم کمک می‌کردند تا نهال‌ها را بهتر بکاریم. کار ساده‌ای بود. نهال‌ها یکی پس از دیگری در کنار یکدیگر کاشته می‌شدند و زیبایی باورنکردنی به محله‌ی ما می‌داد. چه روز زیبایی و چه لبخند قشنگی.

محله پر بود از هم‌بستگی و هر خانواده کنار نهالش عکس یادگاری می‌گرفت تا این روز در خاطره‌ها بماند. همه چشم به انتظار آمدن پرندگان و به امید روزی بودند که محله پر شود از آواز دوباره‌ی پرندگان.

مطالب مرتبط