بفرمایید فروردین شوید اسفندهای ما

بوی بهار در کوچه و خیابان پیچیده و همه در تکاپوی نو شدن هستند.

بفرمایید فروردین شوید اسفندهای ما

بفرمایید فروردین شوید اسفندهای ما

نه بر لب، بلکه در دل گل کند لبخند‌های ما

بوی بهار در کوچه و خیابان پیچیده و همه در تکاپوی نو شدن هستند. نوروز برای کنکوری‌ها حال و هوای دیگری دارد. این دوره‌ی طلایی می‌تواند سکوی پرشی برای شما دانش‌آموزان عزیز باشد. از حالا برای این دوران، برنامه‌ریزی کنید. با همراهی والدین و پشتیبان خود، تابلو نوروزی را تکمیل کنید و عزم خود را جزم کنید تا بتوانید به نحو احسن از روز‌های پیش رو استفاده کنید.

مراقب باشید که دید و بازدیدها و جریانات نوروز شما را از هدفتان دور نکند. گام‌های‌تان را استوار کنید تا در تعطیلات نوروز بتوانید با انگیزه به مطالعه‌ی خود ادامه دهید.

کتاب نوروز می‌تواند منبع مناسبی برای جمع‌بندی مطالب باشد. اگر از این زمان بهره‌ی کافی نبرید، بعد از عید، نوعی احساس ناامیدی به شما دست خواهد داد که این مسئله، کار را برای ادامه‌ی مسیر دشوار خواهد کرد.

نوروزتان طلایی

هر روزتان پرتلاش

خرید کتاب