تفاوتی بزرگ برای پیشرفتی بزرگ

همه‌ی ما می‌دانیم با نزدیک شدن به عید نوروز همه چیز به سمت تغییر و نو شدن می‌رود. هوا حال تازه‌ای دارد، خانه‌تکانی می‌کنیم، خرید می‌کنیم و...

تفاوتی بزرگ برای پیشرفتی بزرگ

همه‌ی ما می‌دانیم با نزدیک شدن به عید نوروز همه چیز به سمت تغییر و نو شدن می‌رود. هوا حال تازه‌ای دارد، خانه‌تکانی می‌کنیم، خرید می‌کنیم و... اما برای دانش‌آموزان هدفمند، متفاوت بودن در این ایام با سایر افراد، راز موفقیتشان است.

اما آن تفاوت چیست؟

زمانی که همه چیز به سمت تازه شدن می‌رود آن‌ها در این زمان استثنایی و طلایی، به نیم‌سال اول خود نگاه می‌کنند.

در این دوران طلایی به جلو می‌روید اما نه مثل همه بلکه کاملاً متفاوت و خاص به سمت جلو گام برمی‌دارید. شما در تنها زمان باقی‌مانده‌تان، گذشته‌ی خود را مرور و جبران می‌کنید و به این شیوه از رقیبان جلو می‌افتید.

دلیل دیگر اهمیت این دوران در این است که ذهن شفافی نسبت به عملکرد خود دارید و خیلی هوشمندانه با استفاده از کارنامه‌ی مبحثی، کارنامه‌ی آزمون‌های ویژه‌ی کانون (25 دی و 9 بهمن)، هدف‌گذاری و تابلو نوروز می‌توانید برنامه‌ای مناسب برای پیشرفت خود تنظیم کنید.

توصیه‌ی من به شما این است که از این فرصت متفاوت بودن بهترین استفاده را داشته باشید تا به بهترین نتیجه‌تان برسید.

خرید کتاب