برنامه‌ریزی برای نوروز بر اساس کارنامه‌ی مدرسه و پنج درس

اکنون که نیم‌سال اول به پایان رسیده است باید تمام مراحل مطالعه را مهندسی کنیم. از انتخاب کتاب و اولویت‌بندی درس‌ها برای مطالعه تا زمان‌بندی روزانه و هفتگی و...

برنامه‌ریزی برای نوروز بر اساس کارنامه‌ی مدرسه و پنج درس

اکنون که نیم‌سال اول به پایان رسیده است باید تمام مراحل مطالعه را مهندسی کنیم. از انتخاب کتاب و اولویت‌بندی درس‌ها برای مطالعه تا زمان‌بندی روزانه و هفتگی و...

بر اساس کارنامه‌ی مدرسه و کارنامه‌ی پنج درس دو درس را که در نیم‌سال اول به طور کامل مطالعه نشده‌اند برای مرور در نوروز انتخاب کنید. ترجیحاً یک درس عمومی و یک درس اختصاصی و از قسمت درس‌های نوسانی و درس‌هایی که نیاز به تلاش جدی دارند، انتخاب کنید.

دو هفته زمان مناسبی برای مرور نیم‌سال اول است اما این موضوع را در نظر بگیرید که با وجود شرایط خاص روزهای نوروز و هوای بهاری انتخاب بیش از 2 درس یا انتخاب 2 درس اختصاصی یا زمان‌بر می‌تواند همان سنگ بزرگی باشد که برداشتنش نشانه‌ی نزدن است.