مطالعه‌ی تکمیلی در نوروز

توجه! هوای بهاری گاهی حس و حالمان را تغییر می‌دهد.

مطالعه‌ی تکمیلی در نوروز

ممکن است درسی باشد که با وجود تمام تلاش‌هایی که در نیم‌سال اول داشته‌اید هنوز هم به تمام مباحث آن تسلط کافی ندارید یا بنا بر تصمیمی که گرفته بودید و هدفی که برای افزایش معدل داشتید، صرفاً تا مرحله‌ی تشریحی پیش رفتید. تعطیلات نوروز این امکان را برای‌تان فراهم می‌کند که مطالعه‌تان را تکمیل و یا مهارت تست‌زنی خود را تقویت کنید.

توجه! هوای بهاری گاهی حس و حالمان را تغییر می‌دهد.

یک برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند این اطمینان را به شما بدهد که در پایان تعطیلات به هدفتان خواهید رسید. مثلاً خود را مقید کنید که هر 2 روز در میان تست ادبیات فارسی کار کنید. در این ایام با پشتیبانتان بیش‌تر در ارتباط باشید تا با انگیزه ادامه دهید.