نیم‌سال دوم فرصتی دوباره

آغاز نیم‌سال دوم فرصت مغتنمی برای بهبود وضعیت درسی و عملکرد است.

نیم‌سال دوم فرصتی دوباره

آغاز نیم‌سال دوم فرصت مغتنمی برای بهبود وضعیت درسی و عملکرد است. با توجه به سپری شدن روزهای اول مدرسه و کم‌حجم بودن مطالب تدریس‌شده و از طرفی عدم پرسش و پاسخ در کلاس درس، فراغت هرچند اندکی برای دانش‌آموزان ایجاد می‌شود تا خود را با برنامه و روش‌های جدید سازگار کنند.

در پایان امتحانات وضعیت خود را ارزیابی کنید:

  • آیا در تمام درس‌ها وضعیت یادگیری‌تان در حد عالی بوده است؟

  • مباحثی را که یاد نگرفته‌اید شناسایی کنید.

  • دلیل این عدم یادگیری‌ها مربوط به چیست؟

اکنون زمان تغییر است!

  • روش‌های مطالعه‌ی خود را بازبینی کنید.

  • منابع مطالعاتی خود را در صورت نیاز تغییر دهید.

  • ساعات مطالعه‌تان را مدیریت کنید.

  • نوشتن دفتر برنامه‌ریزی را آغاز کنید.

  • درس هر روز را همان روز بخوانید.

  • عادات خوب خود را حفظ کنید.