محمد حسن‌پور: آزمونک شیمی 3- آمادگی برای 7 فروردین

آزمونک شیمی 3- آمادگی برای 7 فروردینسلام

دانش‌آموز گرامی ، فایل ذیل برای آمادگی شما در درس شیمی،  آزمون 7فروردین ماه تهیه شده است.

ابتدا فایل سوال را دانلود کرده و کلید زده و سپس فایل پاسخ را دانلود نموده، پاسخ‌های خود را ارزیابی کنید.

موفق باشید

                                                     طراح: محمد حسن‌پور

همایش جمع بندی عربی بخش اول (منصوبات)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی سوم دبیرستان)
دبیر : سید محمد علی مرتضوی