این تست‌ها را قبل از آزمون 7 فروردین تمرین کنید(زیست و شیمی)

زیست و شیمی

این تست‌ها را قبل از آزمون 7 فروردین تمرین کنید(زیست و شیمی)

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

در آزمون 7 فروردین زیست شناسی و شیمی زوج کتاب است و شما باید به یکی از زوج ها پاسخ دهید.

در فایل پیوست 

 تستهای جمع بندی شیمی 2 و شیمی3 ضمیمه شده است.

دانش آموزانی که شیمی2 را جمع بندی کرده اند سوالات بخش اول و افرادی که شیمی3 را جمع بندی کرده اند سوالات بخش دوم را کار کنند.

تستهای جمع بندی زیست1 و زیست2 ضمیمه شده است. 

دانش آموزانی که زیست1 را جمع بندی کرده اند سوالات بخش اول و افرادی که زیست2 را جمع بندی کرده اند سوالات بخش دوم را کار کنند.

تهیه و تنظیم زیست شناسی: سروش مرادی

تهیه و تنظیم شیمی: امیر قاسمی