دبستانی‌ها برای دانلود مجموعه ششم کتاب نوروز کلیک کنید

دانش آموزان دبستانی عزیز حتما برای جمع بندی دروس نیم سال اول خود مجموعه ششم کتاب نوروز را دانلود کنید

دبستانی‌ها برای دانلود مجموعه ششم کتاب نوروز کلیک کنید

سال نو را به دبستانی‌های عزیز تبریک می گویم.

می دانیم جمع‌بندی یکی از مهم‌ترین مراحل مطالعاتی است.

مجموعه‌ی ششم کتاب نوروز جمع‌بندی 5 مجموعه‌ی اوّل کتاب نوروز شماست.

در این مجموعه با حل سوالات تشریحی و تستی، دروس نیم سال اوّل خود را که جزو پروژه‌ی پنجم  شما یعنی پروژه‌ی تقویت و مرور آموخته‌ها است را مرور می‌کنید و برای آزمون 20 فروردین آماده می شود.

پیشنهاد می‌کنم از مجموعه ی ششم پرینت تهیه کنید و به کتاب نوروزتان منگنه کنید.