آمد بهار خرم و شد روزگار گل (شعر آموزشی)

منصور شادمهر، مسئول نمایندگی کانون در شهرضا شاعری است که بعضی از شعرهایش محتوای آموزشی دارد و منطبق با برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های برنامه‌ای کانون است. تاکنون تعدادی از شعرهای ایشان در مجله‌ی آزمون چا

آمد بهار خرم  و شد روزگار گل (شعر آموزشی)

 منصور شادمهر، مسئول نمایندگی کانون در شهرضا شاعری است که بعضی از شعرهایش محتوای آموزشی دارد و منطبق با برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های برنامه‌ای کانون است. تاکنون تعدادی از شعرهای ایشان در مجله‌ی آزمون چاپ شده است.


آمد بهار خرم  و شد روزگار گل

در باغ غنچه گفت که آمد بهار گل

بر شاخسار باغ شکوفه بسی شکفت

بلبل ز شوق می‌جهد از شاخسار گل

زین شاخه می­پرد و بر آن شاخه می­رود

تا شوق عشق خویش نماید نثار گل

 در جویبار دشت، روان چشمه­ی زلال

 تا شوق عشق لاله نماید نثار گل

سرمست بلبل است ز عطر گل و گیاه              

آواز شوق سر دهد اندر بهار گل

در باغ جنبشی است درون رگ گیاه

تا هر چه بیش‌تر کند آذین بهار گل

اطراف خود نگر، همه در جهد و کوشش‌اند

برخیز و جهد کن در این روزگار گل  

تا روز وعده میوه­ی خود در سبد کنی

هم نام خویش ثبت کنی در شمار گل

کفران نعمت است اگر بی‌تفاوتی

سعی دوباره کن که شود یادگار گل