آمد بهار خرم و شد روزگار گل (شعر آموزشی)

منصور شادمهر، مسئول نمایندگی کانون در شهرضا شاعری است که بعضی از شعرهایش محتوای آموزشی دارد و منطبق با برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های برنامه‌ای کانون است. تاکنون تعدادی از شعرهای ایشان در مجله‌ی آزمون چا منصور شادمهر، مسئول نمایندگی کانون در شهرضا شاعری است که بعضی از شعرهایش محتوای آموزشی دارد و منطبق با برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های برنامه‌ای کانون است. تاکنون تعدادی از شعرهای ایشان در مجله‌ی آزمون چاپ شده است.


آمد بهار خرم  و شد روزگار گل

در باغ غنچه گفت که آمد بهار گل

بر شاخسار باغ شکوفه بسی شکفت

بلبل ز شوق می‌جهد از شاخسار گل

زین شاخه می­پرد و بر آن شاخه می­رود

تا شوق عشق خویش نماید نثار گل

 در جویبار دشت، روان چشمه­ی زلال

 تا شوق عشق لاله نماید نثار گل

سرمست بلبل است ز عطر گل و گیاه              

آواز شوق سر دهد اندر بهار گل

در باغ جنبشی است درون رگ گیاه

تا هر چه بیش‌تر کند آذین بهار گل

اطراف خود نگر، همه در جهد و کوشش‌اند

برخیز و جهد کن در این روزگار گل  

تا روز وعده میوه­ی خود در سبد کنی

هم نام خویش ثبت کنی در شمار گل

کفران نعمت است اگر بی‌تفاوتی

سعی دوباره کن که شود یادگار گل