سخت‌کوشی یا نبوغ؟

سؤال: برای رسیدن به موفقیت چند درصد تلاش و پشتکار اهمیت دارد و چند درصد نبوغ و استعداد؟

سخت‌کوشی یا نبوغ؟

سؤال: برای رسیدن به موفقیت چند درصد تلاش و پشتکار اهمیت دارد و چند درصد نبوغ و استعداد؟

آقای اینشتین جواب این سؤال را داده است. ایشان گفته‌اند که برای رسیدن به موفقیت 99 درصد تلاش و پشتکار اهمیت دارد و 1 درصد هوش و استعداد.

به جملات زیر دقت کنید. آیا این جملات برای شما آشنا نیست؟

کاش کمی بیش‌تر می‌خواندم!

اگر چند ساعت بیش‌تر می‌خواندم...

اگر زمان بیش‌تری برای مطالعه داشتم...

فلانی فقط کمی بیش‌تر از من خوانده بود...

حق من نمره/ درصد بیش‌تری بود!

تمام این جملات نشان‌دهنده‌ی این است که شما تمام سعی و تلاش خود را برای آن آزمون خاص به کار نگرفته‌اید. پس بیایید از امروز فقط به دو دلیل به فردی سخت‌کوش تبدیل شوید:

1- هیچ گاه مدیون خود نباشید که حق شما بیش‌تر بوده است.

2- رمز رسیدن به موفقیت در هر پروسه‌ای تلاش مداوم است.