روش‌های‌تان را اصلاح کنید

برخی از دانش‌آموزان بعد از عدم نتیجه‌گیری در درسی خاص، بلافاصله منابع مطالعاتی خود را عوض می‌کنند، در حالی که مهندسی دوباره‌ی منابع مطالعاتی باید بعد از مهندسی دوباره‌ی روش‌های مطالعاتی انجام گیرد.

روش‌های‌تان را اصلاح کنید

برخی از دانش‌آموزان بعد از عدم نتیجه‌گیری در درسی خاص، بلافاصله منابع مطالعاتی خود را عوض می‌کنند، در حالی که مهندسی دوباره‌ی منابع مطالعاتی باید بعد از مهندسی دوباره‌ی روش‌های مطالعاتی انجام گیرد.

اگر از ابتدای سال در درس خاصی همواره کاری تکراری انجام داده‌اید و همواره نتیجه‌ای نامطلوب گرفته‌اید باید به فکر تغییر شیوه‌ی مطالعه‌ی خود باشید.

با تغییر در شیوه‌ی مطالعه‌ی خود هم درس را برای خود جذاب‌تر کنید هم اشتیاق خود را برای مطالعه و تمرین بیش‌تر افزایش دهید. با این کار به موفقیت در آن درس نزدیک‌تر می‌شوید.

برای تغییر در شیوه‌ی مطالعه از پشتیبان خود کمک بگیرید و از روش مطالعه در درس‌هایی که نقاط قوت شما هستند استفاده کنید.

منبع بسیار مهم برای روش‌های مطالعاتی که امتحان خود را پس داده‌ است، قسمت کلکسیون روش‌های مطالعاتی سایت کانون است.