بازیابی، درس خواندن به روز!

بیاید کمی به‌روز درس بخوانیم. هر روز درس‌ها دشوارتر، مفهومی‌‌تر و حجیم‌تر می‌شوند و عملاً نمی‌توان با روش‌های قدیمی و تکراری به‌راحتی از عهده‌ی این درس‌ها برآمد.

بازیابی، درس خواندن به روز!

بیاید کمی به‌روز درس بخوانیم. هر روز درس‌ها دشوارتر، مفهومی‌‌تر و حجیم‌تر می‌شوند و عملاً نمی‌توان با روش‌های قدیمی و تکراری به‌راحتی از عهده‌ی این درس‌ها برآمد.

از این به بعد برای قوی‌تر شدن در درسی که قبلاً آن را مطالعه کرده‌اید (معمولاً برای آزمون‌های جمع‌بندی) با روش زیر پیش بروید تا با کم‌ترین زمان بیش‌ترین نتیجه را بگیرید:

1- ابتدا به سراغ حل تمرین بروید (کنکوری‌ها تست بزنند و دانش‌آموزان پایه تمرین تشریحی حل کنند).

2- با حل تمرین نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنید.

3- در مباحثی که ضعف دارید، دوباره به سراغ منبع مطالعاتی خود بروید و مراحل مطالعاتی را از ابتدا طی کنید.

4- در مباحثی که نقطه‌ی قوت شما محسوب می‌شوند به حل تمرین‌های دشوارتر و بیش‌تر بپردازید تا در جلسه‌ی آزمون معجزه‌ی تمرین زیاد را ببینید.

بدین ترتیب شما از دوباره‌خوانی مباحثی که در آن قوی هستید جلوگیری می‌کنید و می‌توانید با برنامه‌ای منظم و دقیق در راستای هدف خود حرکت کنید.