پیشرفت در هر زمانی ممکن است رخ بدهد، به شرطی که شما بخواهید. اتفاقاً  شروع پروژه‌ی هفت زمان پیشرفت است؛ چون شما از نیم‌سال اول و دوران طلایی نوروز درس گرفته‌اید و تمام نقاط ضعف و قوت خود را شناخته‌اید و با تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف می‌توانید در ادامه‌ی راه بهترین نتیجه‌ی ممکن را بگیرید.

به این جمله دقت کنید: «نیمه‌ی دوم، نیمه‌ی مربیان است.»

هم‌اکنون در نیمه‌ی دوم  نیم‌سال دوم هستیم و مربی دقیقاً خود شما هستید. پس با آنالیز آن‌چه از بازی گذشته است از هم‌اکنون برای موفقیت در امتحانات پایان سال و کنکور هدف‌گذاری کنید و برنامه‌ی راه را نیز مشخص کنید. دقت کنید این برنامه‌ی راه دقیقاً منطبق با برنامه‌ی راهبردی باشد تا به بهترین نتیجه برسید.