آیا بعد از عید می‌توان پیشرفت کرد؟

به این جمله دقت کنید: «نیمه‌ی دوم، نیمه‌ی مربیان است.»

آیا بعد از عید می‌توان پیشرفت کرد؟

پیشرفت در هر زمانی ممکن است رخ بدهد، به شرطی که شما بخواهید. اتفاقاً  شروع پروژه‌ی هفت زمان پیشرفت است؛ چون شما از نیم‌سال اول و دوران طلایی نوروز درس گرفته‌اید و تمام نقاط ضعف و قوت خود را شناخته‌اید و با تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف می‌توانید در ادامه‌ی راه بهترین نتیجه‌ی ممکن را بگیرید.

به این جمله دقت کنید: «نیمه‌ی دوم، نیمه‌ی مربیان است.»

هم‌اکنون در نیمه‌ی دوم  نیم‌سال دوم هستیم و مربی دقیقاً خود شما هستید. پس با آنالیز آن‌چه از بازی گذشته است از هم‌اکنون برای موفقیت در امتحانات پایان سال و کنکور هدف‌گذاری کنید و برنامه‌ی راه را نیز مشخص کنید. دقت کنید این برنامه‌ی راه دقیقاً منطبق با برنامه‌ی راهبردی باشد تا به بهترین نتیجه برسید.