یک روش برای خواندن درس هر روز همان روز

بهترین زمان برای آن‌که طبقه‌بندی دقیقی در ذهن داشته باشید تا از فراموشی مباحث جلوگیری شود، دقیقاً همان روزی است که در مدرسه درس را فرا گرفته‌اید.

یک روش برای خواندن درس هر روز همان روز

بهترین زمان برای آن‌که طبقه‌بندی دقیقی در ذهن داشته باشید تا از فراموشی مباحث جلوگیری شود، دقیقاً همان روزی است که در مدرسه درس را فرا گرفته‌اید.

قبلاً پیش‌خوانی مبحث مورد نظر را انجام داده‌اید و در کلاس هم با تمام توجه به درس گوش فرا داده‌اید و حالا با انجام درس هر روز در همان روز (البته منطقی و اصولی) درس را به طور کامل یاد گرفته‌اید و فقط کافی است چند تمرین تشریحی حل کنید تا به بیش‌ترین مهارت در درس مورد نظر برسید.

اگر وقت کنید بعد از مرور و حل چند تمرین تشریحی، چند تست از کتاب آبی نیز حل کنید عملاً بیش از 50 درصد مراحل مطالعاتی را طی کرده‌اید. به یاد داشته باشید که برای این روش وسواس نداشته باشید تا انجام این کار زمان زیادی از شما نگیرد.