در‌س‌های نیاز به تلاش بیش‌تر

برای رسیدن به موفقیت باید با نقاط ضعف خود روبه‌رو شوید و آن را به بهترین نحو ممکن به نقاط قوت خود تبدیل کنید.

در‌س‌های نیاز به تلاش بیش‌تر

به درس‌هایی که معمولاً در آن‌ها عملکرد ضعیفی داشته‌اید دقت کنید. این درس‌ها همان‌هایی هستند که علاقه‌ای به آن‌ها ندارید. هر فردی احتمال دارد به درس خاصی علاقه نداشته باشد ولی باید با فکر به هدف حتی برای درس‌هایی که علاقه‌ای به آن‌ها ندارید نیز زمان بگذارد.

برای موفقیت در آزمون یکی از مهم‌ترین عوامل، تعادل است؛ پس باید هم در زمان مطالعه و هم زمان آزمون دادن تعادل را رعایت کنید.

برای رسیدن به موفقیت باید با نقاط ضعف خود روبه‌رو شوید و آن را به بهترین نحو ممکن به نقاط قوت خود تبدیل کنید.