شناسایی علت پیشرفت

بلافاصله بعد از مشاهده‌ی کارنامه ابتدا به نقاط قوت خود دقت کنید و سعی بر تقویت و تعمیم آن داشته باشید.

شناسایی علت پیشرفت

در بررسی کارنامه‌ی دانش‌آموزان وقتی در مورد درس نقاط قوت آن‌ها صحبت می‌کنم، بسیاری از آن‌ها علت موفقیت در آن درس را نمی‌دانند. معمولاً با این جمله مواجه می‌شوم که: «نمی‌دانم چگونه درصدم خوب شد. من فقط درس را خواندم» و این بدترین اتفاق ممکن است که نمی‌دانیم چرا در درس خاصی قوی هستیم.

همیشه باید بعد از هر موفقیت، علت موفقیت را شناسایی کرد و سعی در تقویت آن داشت. نباید صرفاً به تقویت این نقطه‌ی قوت بسنده کرد بلکه باید آن‌ها را به درس‌های دیگر نیز تعمیم داد.

بلافاصله بعد از مشاهده‌ی کارنامه ابتدا به نقاط قوت خود دقت کنید و سعی بر تقویت و تعمیم آن داشته باشید.