حتماً کتاب نوروز را استفاده کنید

ایده‌ی اصلی طرح کتاب نوروز این است که وقتی تعداد زیادی از دبیران باتجربه روی برخی سؤالات توافق دارند، به هیچ عنوان نباید آن سؤالات را از دست داد.

حتماً کتاب نوروز را استفاده کنید

دسته‌ی اول: تمام ایام نوروز را بدون کتاب‌ها سپری می‌کنم.

دسته‌ی دوم: در ایام طلایی نوروز کمی درس می‌خوانم.

دسته‌ی سوم: ایام عید را کاملاً به مطالعه اختصاص می‌دهم.

لطفاً به هدف خود نگاه کنید و متناسب با هدف خود انتخاب کنید که قصد دارید جزء کدام‌یک از گروه‌های بالا باشید.

اگر جزء گروه دوم و سوم بودید حتماً کتاب نوروز را استفاده کنید. این کتاب در حقیقت به ما کمک می‌کند که اولاً تمام نکات را مرور کنید؛ دوم این‌که نقاط ضعف خود را شناسایی کنیم و سوم این‌که با سؤالات مشابه کنکور و امتحانات هماهنگ کشوری آشنا شویم.

ایده‌ی اصلی طرح کتاب نوروز این است که وقتی تعداد زیادی از دبیران باتجربه روی برخی سؤالات توافق دارند، به هیچ عنوان نباید آن سؤالات را از دست داد.

خرید کتاب