کلاس درس و اهمیت پیش‌خوانی

بدون شک تنها جایی که باید درس را به طور کامل یاد بگیرید مدرسه است. برخی مواقع دانش‌آموزان به دلیل آن‌که اهمیت کلاس درس را درک نمی‌کنند، توجه زیادی در کلاس ندارند و کار خود را چندین برابر می‌کنند.

کلاس درس و اهمیت پیش‌خوانی

بدون شک تنها جایی که باید درس را به طور کامل یاد بگیرید مدرسه است. برخی مواقع دانش‌آموزان به دلیل آن‌که اهمیت کلاس درس را درک نمی‌کنند، توجه زیادی در کلاس ندارند و کار خود را چندین برابر می‌کنند.

دانش‌آموزانی که در کلاس درس مطلب را یاد نمی‌گیرند باید در منزل چندین برابر زمان بگذارند و خود را در کتاب‌ها و جزوات و دی‌وی‌دی‌ها غرق کنند ولی باز هم نتیجه‌ی مشابه آموزش در کلاس را نمی‌گیرند.

بهترین کاری که باعث می‌شود تمام حواس شما در کلاس متوجه درس باشد، پیش‌خوانی است. اگر پیش‌خوانی را اصولی و دقیق انجام دهید، باعث می‌شود با مشارکت در بحث کلاس، هم سطح یادگیری شما بیش‌تر ‌شود، هم با طرح سؤالات مناسب در کلاس، همان جا جواب تمام ابهامات خود را بگیرید.

در این صورت عملاً مرحله‌ی اول مطالعاتی (ادراک) و حتی قسمتی از مرحله‌ی دوم مطالعاتی (تثبیت) را در کلاس طی کرده‌اید و زمان زیادی برای تست و مرور دارید.