نقاط قوت پایدار

نقاط قوت پایدار در‌س‌هایی هستند که در آن‌ها عملکرد عالی داشته‌اید و بدون کوچک‌ترین نوسانی همیشه در سطح بالایی در آن درس بوده‌اید.

نقاط قوت پایدار

نقاط قوت پایدار در‌س‌هایی هستند که در آن‌ها عملکرد عالی داشته‌اید و بدون کوچک‌ترین نوسانی همیشه در سطح بالایی در آن درس بوده‌اید.

این درس‌ها دقیقاً نقاط درخشان کارنامه‌ی شما هستند. این درس‌ها جزء مهم‌ترین درس‌های شما هستند که در مواجهه با آن‌ها باید به شکل زیر عمل کنید:

در گام اول بعد از شناسایی نقاط قوت، علت موفق بودن خود در آن درس‌ها را مشخص کنید.

در گام دوم سعی کنید این نقاط قوت را ارتقا دهید. شیوه‌ی مطالعه‌ی این درس‌ها را به‌خوبی فراگرفته‌اید و به‌راحتی در آن‌ها پیشرفت می‌کنید.

در گام سوم سعی کنید شیوه‌ی مطالعه‌ای را که باعث موفقیت شما در این درس‌ها شده است به سایر درس‌ها تعمیم دهید.

خرید کتاب