تابلو نوروزی در نیمه‌ی دوم دوران طلایی نوروز

در ایام نوروز که به آن ایام طلایی نیز گفته می‌شود بسیار مهم است که مسیر درست طی شود و از این ایستگاه جبرانی و تمام لحظات آن دقیق استفاده شود.

تابلو  نوروزی در نیمه‌ی دوم دوران طلایی نوروز

در ایام نوروز که به آن ایام طلایی نیز گفته می‌شود بسیار مهم است که مسیر درست طی شود و از این ایستگاه جبرانی و تمام لحظات آن دقیق استفاده شود.

پس دانش‌آموزان نیازمند یک راهنما هستند که مسیر لازم را به آن‌ها نشان دهد. این راهنما به کمک یک ابزار بسیار کاربردی به نام تابلو نوروزی تنظیم می‌شود.

با تابلو نوروزی دانش‌آموز برای درس‌های مختلف خود هدف‌گذاری می‌کند (چه به لحاظ تعداد تمرین و تست و چه به لحاظ مدت‌زمان مطالعه‌ی هر درس) تا بداند دقیقاً چه‌قدر باید روی هر درس بر اساس وضعیت خود در آن درس تلاش کند و با رنگ‌آمیزی که در درس‌های مختلف و مباحث مختلف انجام می‌دهد کاملاً مسیر مطالعاتی‌اش را در ایام عید تنظیم می‌کند تا بتواند حداکثر استفاده را از زمان ببرد.

هنوز یک نیمه از دوران طلایی نوروز باقی مانده است و استفاده از تابلوی نوروزی اهمیت خاص خودش را دارد.