نیم‌سال دوم مانند یک مربی باشید

نیم‌سال اول سال تحصیلی سپری شد. نتایج خوب و بد در نیم‌سال اول هر دو مهم هستند.

نیم‌سال دوم مانند یک مربی باشید

نیم‌سال اول سال تحصیلی سپری شد. نتایج خوب و بد در نیم‌سال اول هر دو مهم هستند.

نتایج خوب نشانه‌ای از یک روش درست برنامه‌ریزی و مطالعاتی هستند. آن‌ها را شناسایی کنید. در درس‌های مربوط حفظ کنید و نیز به درس‌های مشابه آن انتقال دهید. سپس به سراغ نتایج ضعیف خود بروید و دلیل را پیدا کنید.

یادتان باشد همیشه کلید در جیب خودتان است. مشکلات خود را در مباحث مختلف روندهای مطالعاتی نادرست و همه‌ی عوامل منفی که باعث افت در این درس‌ها شده است شناسایی کنید و همه‌ی تلاش و انگیزه‌تان را برای رفع آن‌ها و بهبود روند مطالعاتی‌تان به کار ببرید.

همیشه در ورزش فوتبال گفته می‌شود نیمه‌ی دوم نیمه‌ی مربیان است. کسانی که باهوش‌تر عمل کنند با بهبود عملکردشان نتیجه‌ی بهتری می‌گیرند.

در نیم‌سال دوم مانند یک مربی باهوش عمل کنید. تلاش و انگیزه‌تان را مضاعف کنید و با اصلاح روش‌های نادرست و نقاط ضعف بهترین نتایج را با توجه به شناختی که از خودتان در نیم‌سال اول دارید بگیرید.