هدف‌گذاری هم برای آزمون و هم برای مدرسه

قبل از شروع به انجام هر تلاشی نیازمند این هستیم که بدانیم از تلاشمان چه می‌خواهیم و از کجا شروع می‌کنیم و به کجا خواهیم رسید.

هدف‌گذاری هم برای آزمون و هم برای مدرسه

قبل از شروع به انجام هر تلاشی نیازمند این هستیم که بدانیم از تلاشمان چه می‌خواهیم و از کجا شروع می‌کنیم و به کجا خواهیم رسید. 

هدف‌گذاری را هم در مطالعه، هم در امتحانات مدرسه و هم در آزمون‌های کانون جدی بگیرید.

قبل از شروع مطالعه، انگیزه‌تان را بالا ببرید و بدانید دقیقاً به چه مقداری از چه منبعی به چه مدتی می‌خواهید مطالعه کنید.

در آزمون‌های کانون همیشه بر اساس تلاش دو هفته‌ای‌تان و نیز نتایج آزمون قبل بدانید از آزمون چه می‌خواهید و از هر ده سؤال می‌خواهید به زدن چند سؤال درست برسید. قبل از شروع آزمون هدف‌گذاری‌تان را روی دفترچه یادداشت کنید. این کار ضمن هدفمند و باانگیزه کردن شما حین آزمون شما را مدیریت می‌کند و مسیر پیشرفت در هر آزمون را خودتان مشخص می‌کنید و به مرور به آن می‌رسید.