تقویت اعتمادبه‌نفس دانش‌آموزان

اعتمادبه‌نفس یک اصل مهم در درس خواندن و موفقیت است؛ پس برای این‌که اعتمادبه‌نفس داشته باشیم رعایت نکات زیر خیلی مهم هستند.

تقویت اعتمادبه‌نفس دانش‌آموزان

اعتمادبه‌نفس یک اصل مهم در درس خواندن و موفقیت است؛ پس برای این‌که اعتمادبه‌نفس داشته باشیم رعایت نکات زیر خیلی مهم هستند:

  • تکیه‌گاهت اول به خدا و بعد به خودت باشد.

  • سعی کن همیشه توانمندی‌هایت را در نظر بگیری.

  • خودت را باور داشته باش و در برابر دیگران احساس حقارت نکن.

  • محکم قدم بردار و همیشه لبخند بزن؛ زیرا لبخند رابطه‌ی مستقیمی با اعتمادبه‌نفس دارد.

  • از تخیلات و باورهای مثبت استفاده کن.