توانایی‌های خود را باور داشته باشید

اگر به هدفتان ایمان داشته باشید، نتایجی بیش‌تر از آن‌چه تصور کرده‌اید به دست می‌آورید.

توانایی‌های خود را باور داشته باشید

موفقیت‌های تحصیلی، به نگرش مثبت شما نسبت به توانایی‌های‌تان بستگی دارد.

باور این مطلب که می‌توانید با وجود تمام مشکلات پیش رو به موفقیت تحصیلی دست یابید نقش مهمی در رسیدن شما به اهدافتان داد. 

به جای این‌که به خود بگویید «هرگز نمی‌توانم موفق شوم» بگویید «اگر بخواهم می‌توانم هر کاری را انجام دهم.»

اگر به هدفتان ایمان داشته باشید، نتایجی بیش‌تر از آن‌چه تصور کرده‌اید به دست می‌آورید.