دعای سفره‌ی هفت‌سین

امیدوارم روش مطالعه‌ی هر روزتان مانند حبه‌های سیر جدا و کنار هم منظم چیده باشد.

دعای سفره‌ی هفت‌سین

امیدوارم روش مطالعه‌ی هر روزتان مانند حبه‌های سیر جدا و کنار هم منظم چیده باشد.

امیدوارم بازار درس و تست‌تان مانند سکه‌های سفره جیرینگ جیرینگ کند و پر شود از رنگ طلایی موفقیت.

امیدوارم ضریب رشد ترازتان مانند سبزه‌ی سفره قد بکشد و بالاتر برود.

امیدوارم ساعت هفت دلتان تا کنکور صدای دلنواز آرامش بنوازد و آرامش تا لحظه‌ی آخر وجودتان را پر کند.

امیدوارم طعم درصدهای درس‌ها طعم شیرینی هفت‌سین باشد و مزه‌ی ترشی سرکه را هیچ وقت نچشید.

امیدوارم رنگ خواب‌های شبانه تا روز کنکور مثل پوست سنجد خوش‌رنگ و نرم باشد.

امیدوارم شیرینی روز کنکور طعم شیرینی سمنوی سفره‌ی عید باشد و از آن خاطره‌ی خوبی بسازد.

امیدوارم گونه‌های‌تان روز اعلام نتایج به سرخی سیب هفت‌سین باشد.