ذهن شفاف با تابلو نوروزی

فاصله‌ی بین آرزوها و هدفت یک تابلو نوروزی است. آن را کاملاً پر کن تا هدفت را نشانه بگیری.

ذهن شفاف با تابلو نوروزی

فاصله‌ی بین آرزوها و هدفت یک تابلو نوروزی است. آن را کاملاً پر کن تا هدفت را نشانه بگیری. نیم‌سال اول بخش مهمی از کنکور را تشکیل می‌دهد. می‌توانی لبخند رضایت از تکمیل مطالب نیم‌سال اول را در دوران طلایی کامل کنی.

این تابلو ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد. از تمام حقایق خودت و از نقطه‌ی قوت و ضعف سخن می‌گوید.

مباحث را بنویس و با توجه به وضعیت خودت آن را رنگ کن. رنگ‌ها با تو سخن می‌گوید.

اکنون روی تک تک درس‌ها تمرکز کن و در نظر بگیر که چگونه می‌توانی بهترین پاسخ را به آن‌ها بدهی.

برای دو آزمون دوران طلایی هدف‌گذاری کن. به طور واضح و شفاف روش‌های خودت را بازگو کن و برای اجرای آن در تابلو نوروزی آن‌ها را بنویس و بر دیوار بچسبان تا هدفت را نشانه‌گیری کنی.