نگاهی اجمالی به سؤالات بیندازید

اولین کاری که باید هنگام شروع امتحان انجام دهید این است که نگاهی اجمالی به سؤالات داشته باشید و با کل محتوای آن‌ها آشنا شوید.

نگاهی اجمالی به سؤالات بیندازید

لازم نیست کل سؤالات را بخوانید.

اولین کاری که باید هنگام شروع امتحان انجام دهید این است که نگاهی اجمالی به سؤالات داشته باشید و با کل محتوای آن‌ها آشنا شوید. 

با سؤالی شروع کنید که پاسخش را کاملاً می‌دانید.

با این کار زمان کم‌تری را به آن سؤال اختصاص داده‌اید و زمان بیش‌تری برای پاسخ‌گویی به سؤالات دشوار خواهید داشت.