نگاهی اجمالی به سؤالات بیندازید

اولین کاری که باید هنگام شروع امتحان انجام دهید این است که نگاهی اجمالی به سؤالات داشته باشید و با کل محتوای آن‌ها آشنا شوید.لازم نیست کل سؤالات را بخوانید.

اولین کاری که باید هنگام شروع امتحان انجام دهید این است که نگاهی اجمالی به سؤالات داشته باشید و با کل محتوای آن‌ها آشنا شوید. 

با سؤالی شروع کنید که پاسخش را کاملاً می‌دانید.

با این کار زمان کم‌تری را به آن سؤال اختصاص داده‌اید و زمان بیش‌تری برای پاسخ‌گویی به سؤالات دشوار خواهید داشت.