همبازی فرزند خود شوید

دنیای کودکان دنیایی متفاوت است. در این دوران بچه‌ها به بازی علاقه‌مندند.

همبازی فرزند خود شوید

دنیای کودکان دنیایی متفاوت است. در این دوران بچه‌ها به بازی علاقه‌مندند.

درواقع بچه‌ها با بازی کردن فرصت شکوفایی و پرورش استعدادهای خود را درمی‌یابند؛ بنابراین شما اولیای گرامی نه‌تنها باید فرصت مناسبی برای بازی فرزندتان ایجاد کنید بلکه خود شما نیز باید با او هم‌بازی شوید. می‌توانید آموزش و یادگیری را با بازی توأم کنید. اگر بتوانید حس کنجکاوی فرزندتان را برانگیزید به موفقیت چشمگیری خواهید رسید.

به عنوان مثال می‌توانید برای یادگیری کلمه‌ها و معنای هر کدام از آن‌ها از اشکالشان کمک بگیرید و نوعی سؤال و جواب با فرزند خود ترتیب دهید. این گونه می‌توانید قدرت خلاقیت فرزند خود را بیش‌تر کرده و در کنار بازی از آموزش فرزند خود غافل نشوید.