همیشه راه‌حل را بنویسد

وقتی امتحان محاسباتی نظیر ریاضی یا فیزیک دارید، دقت کنید که مرحله به مرحله راه‌حل آن را بنویسید.

همیشه راه‌حل را بنویسد

وقتی امتحان محاسباتی نظیر ریاضی یا فیزیک دارید، دقت کنید که مرحله به مرحله راه‌حل آن را بنویسید.

 اغلب اوقات اشتباهات دانش‌آموزان به علت بی‌دقتی آن‌هاست؛ زیرا به طور مثال عملیات جمع و تفریق را در ذهن انجام می‌دهند.

با نوشتن راه‌حل می‌توانید میزان چنین خطاهایی را کم کنید.

هم‌چنین با این کار در امتحانات تشریحی می‌توانید بخشی از نمره را کسب کنید.