زبان و عربی را تقویت کنید

هر چه به کنکور نزدیک می‌شوید مطالعه‌ی عمومی‌ها اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند و ساعت مطالعه‌ی عمومی‌ها جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ی مطالعاتی باز می‌کند.

زبان و عربی را تقویت کنید

هر چه به کنکور نزدیک می‌شوید مطالعه‌ی عمومی‌ها اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند و ساعت مطالعه‌ی عمومی‌ها جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ی مطالعاتی باز می‌کند.

برای مهارت در تست زدن برای دو درس عربی و زبان، افزایش دامنه‌ی لغات به شما در پاسخ‌ به سؤالات کنکور کمک خواهد کرد.

در فرصت عید با یادگیری روزانه 10 لغت زبان، بررسی یک ریدینگ از کتاب‌های زرد عمومی (که حاوی 120 ریدینگ ترجمه و یادگیری لغات است) و پاسخ‌گویی به سؤالات، میزان تسلط خود را در درس زبان افزایش دهید.

در درس عربی نیز با تمرین ترجمه‌ی فارسی متن‌های کتاب و تمرین‌های آن‌ها میزان تسلط خود را افزایش دهید.