یادت نرود از الان به بعد خیلی مهم است

یادت نرود از الان به بعد خیلی خیلی مهم است. مسیر، روشن است؛ فقط باید جرئت داشته باشی، قدم برداری و خسته نشوی.

یادت نرود از الان به بعد خیلی مهم است

یادت نرود از الان به بعد خیلی خیلی مهم است. مسیر، روشن است؛ فقط باید جرئت داشته باشی، قدم برداری و خسته نشوی.

از اطرافیانت درس بگیر؛ کسانی را که ناامید شده‌اند ببین. این‌ها کسانی هستند که از تابستان پا به پایت آمده‌اند. این‌جاست که به قول معروف می‌توانی در پیچ از آن‌ها سبقت بگیری. نیاز نیست سرعتت بالا باشد؛ مهم این است که حساب‌شده پیش بروی.

همیشه لاک‌پشت برنده است. از حالا به بعد این لاک‌پشت باید تلاشش را بیش‌تر کند. این‌جا همان جایی است که بقیه آرام پیش می‌روند یا کلاً کنار رفته‌اند و در حال استراحت کردن هستند.

هم‌چنان گام بردار؛ آهسته اما پیوسته.