آن گاه که خودم را همان گونه که هستم، دیدم، تغییر آغاز می‌شود

شناسایی این موانع باعث می‌شود تا راه‌های اصلاحی را به کار بگیرید و این گونه است که پیشرفت آغاز می‌شود.

آن گاه که خودم را همان گونه که هستم، دیدم، تغییر آغاز می‌شود

برای ایجاد تغییرات مثبت و رفع موانع و پیشرفت کردن باید پایه‌ و اساس کار و برنامه را اصلاح کرد. این مورد مرهون شناخت صحیح و واقعی از وضعیت خود است؛ یعنی خود واقعی‌تان را حلاجی کنید نه خود آرمانی‌تان را.

در این راستا به عملکرد گذشته‌تان برگردید و ببینید هر یک از عملکردهای‌تان چه دستاورد و بازخوردی برای‌تان داشته، کدام‌ها درست و کدام‌ها نادرست یا حتی بی‌تأثیر بوده‌اند. با قضاوت درست و واقع‌بینانه خیلی راحت خواهید توانست موانع را شناسایی کنید.

شناسایی این موانع باعث می‌شود تا راه‌های اصلاحی را به کار بگیرید و این گونه است که پیشرفت آغاز می‌شود.