تثبیت آموخته‌ها، مهم‌ترین اصل است

«تثبیت» آموخته‌ها مهم‌ترین اصلی است که باید در مطالعات 7 تا 20 فروردین مورد توجه شما قرار بگیرد. برای مطالعه در دوهفته‌ی پیش رو که به آزمون 20 فروردین منتهی می‌شود، به این محورها توجه داشته باشید.

تثبیت آموخته‌ها، مهم‌ترین اصل است

«تثبیت» آموخته‌ها مهم‌ترین اصلی است که باید در مطالعات 7 تا 20 فروردین مورد توجه شما قرار بگیرد. برای مطالعه در دوهفته‌ی پیش رو که به آزمون 20 فروردین منتهی می‌شود،  به این محورها توجه داشته باشید:

1- تثبیت 

2- تبدیل یادگیری‌ ناقص به یادگیری‌ کامل

3- جبران ضعف‌ها و مباحث نخوانده

* تثبیت در یادگیری در همه زمینه‌ها مهم است. برای آزمون‌های چهارگزینه‌‌ای با نمره منفی، بهتر است 70 درصد مطالب را به طور کامل و تثبیت‌شده، مطالعه کنیم تا این‌که 100 درصد مطالب را به صورت پراکنده و ناقص در ذهن داشته باشیم.

* برای تبدیل یادگیری‌های ناقص خود به یادگیری کامل، مؤثرترین راه مراجعه به تست‌های نشان‌دار و نیز آزمون‌های مشابه است.

* بعضی از دانش اموزان به اشتباه جبران ضعف‌ها و مباحث نخوانده را اولویت اول خود در این دوران قرار می‌دهند، اما مطئن باشید لزوم تثبیت مطالب خوانده شده، بسیار بیش‌تر است.

برنامه‌ریزی تا آزمون 20 فروردین را متعادل و معقول طراحی کنید؛ یعنی  برای روزهای باقی‌مانده نباید به اندازه 70 روز برنامه‌ریزی کنید، بلکه باید به اندازه‌ی همین بازه‌ی زمانی و برنامه‌ریزی کنیم تا از اجرای آن آسوده‌خاطر باشیم.