راه‌هایی برای مدیریت زمان در روزهای طلایی نوروز

برنامه‌ای مکتوب تهیه کنید و به آن اهمیت دهید، تابلو نوروزی و دفتر برنامه‌ریزی‌تان در این امر راهگشای شما خواهد بود.

راه‌هایی برای مدیریت زمان در روزهای طلایی نوروز

برنامه‌ای مکتوب تهیه کنید و به آن اهمیت دهید، تابلو نوروزی و دفتر برنامه‌ریزی‌تان در این امر راهگشای شما خواهد بود.

اولویت‌های خود را به ترتیب شماره‌گذاری کنید.

شادمانه و هدفمند مطالعه کنید.

در زمان‌بندی‌تان به گونه‌ای عمل کنید که مهم‌ترین کارتان در اولویت انجام شود.

سعی کنید اولین ساعات مطالعاتی‌تان سودمند باشد. این امر انگیزه‌‌تان را برای ادامه، تقویت می‌کند.

به خودتان و اولویت‌بندی که انجام داده‌اید اعتماد کنید.

به هیچ کس اجازه ندهید که وقت شما را تلف کند. روزهای طلایی نوروز زمان تعارف و کم‌رویی نیست. با صراحت بگویید نه و اجازه‌ی به هدر رفتن زمانتان را ندهید.

زمان‌های مرده‌ی خود را در این ایام به حداقل‌ترین میزان رسانید.