نتایج گذشته، عملکرد امروز و فردا را خواهد ساخت

شیوه‌ی عملکرد هر دانش‌آموزی در این بازه متفاوت است.

نتایج گذشته، عملکرد امروز و فردا را خواهد ساخت

با سپری شدن دوران طلایی و آغاز پروژه‌ی 7 بهتر است تا یک بار دیگر به بررسی عملکرد خود به‌خصوص عملکردها و نتایج خود در دوران طلایی بپردازید و با اصلاح یا تقویت آن‌ها در جهت موفقیت خود قدم بردارید. این بازه‌ی زمانی هر چند کوتاه است ولی بسیار بااهمیت است؛ بنابراین با توجه به کارنامه‌ی آزمون‌های دوران طلایی جایگاه خود را مشخص کنید.

شیوه‌ی عملکرد هر دانش‌آموزی در این بازه متفاوت است. بعضی‌ها این فرصت باقی‌مانده را به تکمیل یادگیری‌های ناقص خود اختصاص می‌دهند. برخی مباحثی را که تا به حال به آن نپرداخته بودند مطالعه می‌کنند. برخی با افزایش تدریجی ساعات مطالعه به مرور و جمع‌بندی درس‌های خود می‌پردازند.

بهترین کار برای پیشرفت در این ایام این است که روی یک یا دو درس خود تمرکز کنید و وقتی در آن درس‌ها به نتیجه‌ی دلخواه خود رسیدید به سراغ درس‌های بعدی بروید و در کنار آن از نقاط قوت پایدار خود غافل نشوید.