پروژه‌ی طلایی شما

پروژه‌ی ششم با عنوان دوران طلایی رسیده است. این پروژه با وجود ویژگی‌های مثبت و مزایای زیاد چالش‌هایی نیز به همراه دارد.

پروژه‌ی طلایی شما

پروژه‌ی ششم با عنوان دوران طلایی رسیده است. این پروژه با وجود ویژگی‌های مثبت و مزایای زیاد چالش‌هایی نیز به همراه دارد. میزان توانایی شما در مدیریت صحیح این دو آزمون امری مهم است و نیازمند داشتن برنامه‌ی شخصی منطبق با برنامه‌ی راهبردی و سنجاق کردن ابزارهایی به این برنامه است.

موردی که باید مد نظر قرار گیرد نسبت حجم درس‌ها به بازه‌ی زمانی در اختیار است. قطعاً اولین چیزی که در این بین مطرح می‌شود اولویت‌بندی خواهد بود. حتماً از هفته‌ی آخر اسفندماه نهایت بهره را ببرید و به هر درسی به اندازه‌ی نیاز آن توجه داشته باشید.

ابزار کنترلی:

  • دفتر برنامه‌ریزی: مدیریت ساعات مطالعه، تعادل مطالعاتی، مطالعه‌ی مناسب در تمام روزها

  • کارنامه‌ی مبحثی: برای اولویت‌بندی داشتن نگاه جزئی مؤثر است؛ درنتیجه بررسی وضعیت در هر مبحث کارآمدتر از بررسی درس‌محور و داشتن نگاه کلی است.

  • تابلو نوروزی یا همان نقشه‌ی راه: از آن‌جا که مکتوب بودن برنامه به آن قدرت اجرایی شدن می‌بخشد، تکمیل تابلو نوروزی هم کمک می‌کند تا تمام مباحث را با منابع و روش مشخص‌شده بخوانید.

  • کتاب نوروز: محدودیت زمان ایجاب می‌کند تا منابع مورد استفاده از نظر حجمی متناسب باشند. این ویژگی بارز کتاب نوروز است.