یک واقعیت

برای داشتن برنامه‌ریزی صحیح برای آینده باید اطلاعات کافی، دقیق و واقع‌بینانه‌ای از گذشته داشته باشید.

یک واقعیت

برای داشتن برنامه‌ریزی صحیح برای آینده باید اطلاعات کافی، دقیق و واقع‌بینانه‌ای از گذشته داشته باشید. هر دانش‌آموزی برای کسب نتیجه‌ی بهتر در نیم‌سال دوم و مخصوصا دوران طلایی نوروز و پیشرفت سریع‌تر باید به عملکرد نیم‌سال اول خود نگاهی واقع‌بینانه داشته و ارزیابی دقیقی از آن در اختیار داشته باشید. درواقع داشتن سند و مدرک این کار را تسهیل می‌بخشد.

کارنامه‌ی نیم‌سال اول، کارنامه‌ی آزمون‌های جمع‌بندی، جدول جمع‌بندی هدف‌گذاری و صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی بهترین اسناد برای هر دانش‌آموز است.

این‌که بتوانید یک رابطه‌ی صحیح بین این ابزارها، عملکردتان و نتایج کسب‌شده برقرار کنید به شما در یافتن مسیر درست برای پیشرفت در آزمون دوم دوره‌ی طلایی که جمع‌بندی نیم‌سال اول است، کمک می‌کند.