دستگاه خشک کن هیبریدی خورشیدی در دانشگاه تهران ساخته شد

برای اولین بار در ایران، دستگاه خشک کن هیبریدی خورشیدی به روش چرخه سیال در دانشگاه تهران ساخته شد.

دستگاه خشک کن هیبریدی خورشیدی در دانشگاه تهران ساخته شد

به گزارش ایرنا از دانشگاه تهران، دکتر 'هادی صمیمی اخیجهانی' اولین دانشجوی دکترای مکانیک ماشین های کشاورزی پردیس ابوریحان، دستگاه خشک کن هیبریدی خورشیدی به روش چرخه سیال را طراحی و تولید کرد.

ساخت این دستگاه که موضوع رساله دکترای ا ین دانشجوی دانشگاه تهران است با راهنمایی دکتر 'اکبر عرب محمدحسینی' و با مشاوره دکتر 'محمدحسین کیان مهر' در هفت نیم سال تحصیلی و با چاپ دو مقاله علمی و پژوهشی منتج از رساله در نشریات معتبر علمی و پژوهشی، به پایان رسیده است.

این دستگاه خشک کن هیبریدی خورشیدی که برای اولین بار در ایران طراحی و ساخته شده، می تواند بخشی از مشکلات فرآوری محصولات کشاورزی را مرتفع کند.

منبع :

خرید کتاب