ابزارهای من در ایام نوروز

ایام نوروز برخلاف نامش برای بسیاری از دانش‌آموزان تداعی‌کننده‌ی فرصتی دوباره برای مروری کوتاه بر روی مباحث درسی و آغازی دوباره برای تصمیمات مهم برای نیم‌سال دوم است.

ابزارهای من در ایام نوروز

ایام نوروز برخلاف نامش برای بسیاری از دانش‌آموزان تداعی‌کننده‌ی فرصتی دوباره برای مروری کوتاه بر روی مباحث درسی و آغازی دوباره برای تصمیمات مهم برای نیم‌سال دوم است.

ممکن است به هر دلیلی در نیم‌سال اول برخی از دانش‌آموزان نتیجه‌ی دلخواهشان را کسب نکرده باشند ولی تصمیم گرفته‌اند که در نیم‌سال دوم جبران کنند؛ پس با یک برنامه‌ریزی صحیح و به‌موقع قبل از ایام نوروز، برنامه‌ی خود را برای این ایام تنظیم می‌کنند.

در ایام نوروز استفاده از چندین ابزار به صورت مکمل می‌تواند به بهبود روند مطالعاتی شما کمک کند:

1. کارنامه‌ی 5 درس نیم‌سال اول (ارزیابی عملکرد نیم‌سال اول توسط پشتیبان و هدف‌گذاری برای نیم‌سال دوم توسط دانش‌آموز)

2. کتاب نوروز

3. تابلو نوروز

4. کتاب‌های جمع‌بندی

5. دی‌وی‌دی‌های نوروز