بهار فصل پویایی توانمندی‌ها

در دوران طلایی نوروز نتیجه را به نفع خودتان عوض کنید. به برنامه‌ای که دارید اعتماد کنید. این یعنی اعتماد به مدیریت، درایت و نگرش خودتان.

بهار فصل پویایی توانمندی‌ها

گاهی خواندن یک جمله‌ی مثبت و گاهی یک نصیحت دوستانه  می‌تواند تلنگری باشد برای زمانی که میل به برخاستن و شروع کردن نداریم. 

دیگر وقت آن رسیده است. به بهار و تغییر آن خوب نظاره کن. به رویش و سرسبزی درختان و چمنزارها، به جوانه زدن و شکوفا شدن‌ها. 

این‌که چگونه توانستند. بیاییم نگاهمان را به آینده عوض کنیم. این بهترین و طلایی‌ترین فرصت است.

 زمان مثل ابر می‌گذرد. اگر به هر دلیلی در نیم‌سال اول درس نخوانده‌اید یا خوب تلاش نکرده‌اید، دست به کار شوید.

در این چند روز، راه رسیدن به موفقیت را بجویید. نیازی به انجام کارهای سخت و بزرگ نیست.

فقط کافی است با استفاده از همین پتانسیلی که دارید آهسته و پیوسته حرکت کنید. شما توان انجام هر کاری را دارید.

در دوران طلایی نوروز نتیجه را به نفع خودتان عوض کنید. به برنامه‌ای که دارید اعتماد کنید. این یعنی اعتماد به مدیریت، درایت و نگرش خودتان.