در این زمان باقی‌مانده چگونه همه‌ی مطالب را تمام کنم؟

تا کنکور 3 ماه و نیم فرصت دارید و با رعایت برخی موارد می‌توانید خیال خودتان را آسوده کنید.

در این زمان باقی‌مانده چگونه  همه‌ی مطالب را تمام کنم؟

این سؤالی است که این روزها از خودتان می‌پرسید یا با مشاور مدرسه یا پشتیبان کانون مطرح می‌کنید که «آیا می‌توانم تمام مطالب را تا کنکور تمام کنم؟ آیا اگر تا عید یک دور مطالب را نخوانم بعد از عید فرصت برای کامل کردن مطالب و مرور آن وجود دارد؟»

تا کنکور 3 ماه و نیم فرصت دارید و با رعایت برخی موارد می‌توانید خیال خودتان را آسوده کنید:

  • به برنامه‌ی آزمون اعتماد کنید و مطابق آن پیش بروید، حتی اگر در فاصله‌ی هر آزمون، مطالب نخوانده‌شده دارید.

  • برنامه‌ی راهبردی آزمون را برای خودتان شخصی‌سازی کنید.

  • دفتر برنامه‌ریزی‌تان را تکمیل کنید.

  • ساعات مطالعه‌ی خود را به طور تدریجی افزایش دهید.

  • به زمان‌های ازدست‌رفته فکر نکنید بلکه به زمان‌های باقی‌مانده فکر کنید.

  • اهداف کوتاه‌مدت مثل افزایش تراز هر آزمون را در راستای هدف بلندمدت یعنی پیروزی در کنکور برای خودتان داشته باشید تا کسل و خسته نشوید.