در نوروز هم درس بخوانید

با توجه به آغاز تعطیلات نوروز و هیاهوی دید و بازدیدهاو شوق سفر، توصیه می‌کنم با استفاده از ظرفیت‌ها و ابزارهای موجود کمی هم درس بخوانید و از نوار پیروزی عقب نمانید.

در نوروز هم درس بخوانید

با توجه به آغاز تعطیلات نوروز و هیاهوی دید و بازدیدهاو شوق سفر، توصیه می‌کنم با استفاده از ظرفیت‌ها و ابزارهای موجود کمی هم درس بخوانید و از نوار پیروزی عقب نمانید.

سومی‌های عزیز!

با توجه به امتحانات نهایی خرداد و اهمیت معدل، همگام با برنامه‌ی راهبردی و تابلو نوروزی ساعاتی را در روز به بودن با کتاب اختصاص دهید. نیمه‌ی دوم، نیمه‌ی تغییر است. این همان شعار ما با شروع نیم‌سال دوم بود که در دوران طلایی نوروز می‌توان آن را به مرحله‌ی اجرا درآورد. از تکمیل دفتر برنامه‌ریزی غافل نشوید و نواقص نیم‌سال اول را پوشش دهید. هر قدر که می‌توانید درس بخوانید. با خلاصه‌برداری، آموخته‌های‌تان را تثبیت کنید و با کتاب نوروز به تسلط کافی برسید.