هدف‌های‌تان دست‌یافتنی باشند

ترسیم هدف‌های بزرگ در زندگی بسیار لذت‌بخش و قابل دسترس است؛ اما این مهم چگونه ممکن می‌شود و تحقق می‌یابد؟

هدف‌های‌تان دست‌یافتنی باشند

ترسیم هدف‌های بزرگ در زندگی بسیار لذت‌بخش و قابل دسترس است؛ اما این مهم چگونه ممکن می‌شود و تحقق می‌یابد؟

چندی پیش با یکی از دانش‌آموزانم صحبت می‌کردم. او در مدرسه عملکرد خوبی دارد و نیم‌سال اول را با معدل بالا پشت سر گذاشته است اما از این‌که نمی‌تواند در آزمون‌های کانون عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد، ناامید است.

قطعاً با داشتن یک برنامه‌‌ی منظم وهدف‌گذاری دقیق می‌توان به بخشی از نتیجه‌‌ی مورد نظر رسید و به آینده امیدوار بود. تعیین هدف مهم است. ابزاری که برای رسیدن به هدف مورد نظر تعیین می‌شود بسیار حائز اهمیت است. هدف‌های غیر قابل دسترس در هر زمینه‌ای به ناامیدی منجر خواهد شد؛ بنابراین با یادگیری عمیق منابع مطالعاتی و اجرای منظم آموزه‌ها، به آن‌چه مد نظرتان است خواهید رسید، مادامی که هدف‌ها در نگاه اول کوتاه و قابل دسترس باشند. سعی کنید با ترسیم هدف‌های قابل دسترس انگیزه را در خود شکوفا کنید.