آهسته آهسته به سمت قله

برای این‌که بتوان در آزمون‌ها به مرور، رشد تراز داشت یک نکته ضروری است و این نکته که در اولین قدم مسیر وجود دارد این است که به فهم کامل و عمیق موضوع مورد مطالعه رسیده باشیم.

آهسته آهسته به سمت قله

برای این‌که بتوان در آزمون‌ها به مرور، رشد تراز داشت یک نکته ضروری است و این نکته که در اولین قدم  مسیر وجود دارد این است که به فهم کامل و عمیق موضوع مورد مطالعه رسیده باشیم. برای این موضوع پیشنهاد می‌کنیم طبق روش زیر عمل کنید تا به فهم درستی از مطلب دست پیدا کنید و پس از آن به تست زدن بپردازید.

اول) متن کتاب درسی را به صورت جزء‌به‌جزء بخوانید؛ طوری که بتوانید آن را برای یک فرد دیگر به‌راحتی توضیح دهید.

دوم) مثال‌های حل‌شده‌ی کتاب را خودتان دوباره حل کنید.

سوم) تمرین‌های آخر فصل را حل کنید.

چهارم) کتاب پرتکرار و نمونه‌سؤالات نهایی را بدون در نظر گرفتن زمان حل کنید.

پنجم) بعد از چند روز سعی کنید سؤالاتی را که حل کرده‌اید در زمان کم‌تری دوباره حل کنید.

انجام مراحل بالا به شما کمک می‌کند درصدی از سؤالات را به‌راحتی جواب دهید و پس از دست‌یابی به هدف خود، تست زدن را نیز به برنامه اضافه کنید.