برنامه‌ریزی برای دو هفته‌ی بین دو آزمون

یکی از موارد مهم نتیجه‌گیری در آزمون‌ها، برنامه‌ریزی است. بهترین برنامه‌ریزی آن است که طبق برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های کانون و همراه با برنامه‌ی مدرسه باشد.

برنامه‌ریزی برای دو هفته‌ی بین دو آزمون

یکی از موارد مهم نتیجه‌گیری در آزمون‌ها، برنامه‌ریزی است. بهترین برنامه‌ریزی آن است که طبق برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های کانون و همراه با برنامه‌ی مدرسه باشد. یکی از انواع برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، برنامه‌ریزی برای دو هفته‌ی بین دو آزمون است. سعی کنید این برنامه‌ریزی بعد از آزمون در روز جمعه انجام شود. با این کار، راه و روش خود را برای دو هفته‌ای که در پیش رو داریم روشن کرده‌‌ایم.

در این برنامه‌ریزی باید به نکات زیر توجه کنید:

1- هفته‌ی اول سعی کنید درس‌هایی را مطالعه کنید که ماندگاری بالایی دارد؛ مانند درس‌های اختصاصی.

2- اگر فرد کم‌تمرکزی هستید باید از تعداد زنگ‌های بیش‌تری در روز اما با زمان مطالعه‌ی کم استفاده کنید.

3- تست‌زنی را تا جایی ادامه دهید که با افزایش سرعت شما دقت شما پایین نیاید.

4- حتماً روز قبل از آزمون خلاصه‌های خود و کتاب خودآموزی را با آرامش مطالعه کنید.

5- روز قبل از آزمون حتماً آزمون غیر حضوری را حل کنید تا با تیپ‌بندی آزمون و تکنیک‌های طراحان سؤال آشنا شوید.

6- اگر خلاصه‌نویسی را شروع نکرده‌اید از هم‌اکنون آغاز کنید تا در دوران جمع‌بندی آرامش بیش‌تری داشته باشید.

7- سعی کنید در برنامه‌ی خود حداقل 4 زنگ را برای زمان‌های کم‌کاری خودتان قرار دهید.