پیشروی موفق با تابلو نوروزی

از جمله ابزاری که قبل از تعطیلات عید نوروز در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد تابلو نوروزی است.

پیشروی موفق با تابلو نوروزی

از جمله ابزاری که قبل از تعطیلات عید نوروز در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد تابلو نوروزی است. هدف‌گذاری برای دوران طلایی به کمک این تابلو صورت خواهد گرفت و شما با کمک این تابلو روی چند درس مهم خود تمرکز خواهید کرد. پر کردن دقیق و واقع‌بینانه‌ی این تابلو باعث خواهد شد تا بتوانید در آزمون بعد از عید، پیشرفت چشمگیری داشته باشید. ابتدا به کمک این تابلو مشخص خواهید کرد که تسلطتان در هر یک از مباحث درس‌های مورد نظر در چه حدی است؛ سپس آن مباحث را با رنگ‌های کانونی رنگ‌آمیزی خواهید کرد. درواقع با این کار به‌راحتی متوجه نقاط قوت و ضعف خود خواهید شد.

یکی از مهم‌ترین منابعی که در این دوران مورد استفاده قرار می‌گیرد کتاب نوروز است. شما با پاسخ دادن به هر یک از آزمون‌های این کتاب متوجه خواهید شد که روی کدام مباحث اشکال دارید و باید بیش‌تر روی آن‌ها تمرکز کنید؛ سپس برای رفع این اشکالات به تمرین و تکرار با کتاب‌های آبی و... می‌پردازید تا بتوانید میزان تسلط خود را افزایش دهید.

با استفاده از دفتر برنامه‌ریزی ساعات مطالعه‌ی خود را استخراج کرده و تعیین کنید که در ایام نوروز چه‌قدر مطالعه خواهید داشت. در آخر با بررسی چند از ده فعلی خود در آن درس‌ها برای افزایش هر یک از آن‌ها تمرکز و هدف‌گذاری کنید. این گونه به‌راحتی می‌توانید پیشرفت خود را در آزمون‌های فروردین‌ماه تضمین کنید.

خرید کتاب