دانش‌آموز موفق کیست؟

دانش‌آموز موفق کسی است که علاوه بر احترام به معلمان خود در مدرسه، در خانه نیز با پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده بسیار مهربان است و به آنان احترام می‌گذارد.

دانش‌آموز موفق کیست؟

دانش‌آموز یعنی فردی که می‌خواهد دانش را بیاموزد و علم خود را افزایش می‌دهد تا روزی بتواند علمش را به دیگران انتقال داده یا معلم شود یا از علم خود در راه توسعه‌ی صنعت و آبادانی کشورش استفاده کند.

حال از خود می‌پرسیم یک دانش‌آموز موفق کیست و چگونه به مقام و مرتبه‌ی موفقیت در تحصیل علم می‌رسد؟ دانش‌آموز موفق فرد بااستعدادی است که می‌کوشد تمام اوقات تحصیل در درس‌های مختلف را از معلمش بیاموزد و در تمام ساعات کلاس به کلمات و سخنان استاد و معلمش، کاملاً گوش فرادهد و بعد از اتمام درس‌ها در همان روز درس، مجدداً درس‌ها را تمرین و تکرار می‌کند تا در روز امتحان پایان سال، مطالعه و حفظ و ضبط درس‌ها برایش سهل و آسان باشد و بتواند شاگرد ممتاز شود.

دانش‌آموز موفق کسی است که علاوه بر احترام به معلمان خود در مدرسه، در خانه نیز با پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده بسیار مهربان است و به آنان احترام می‌گذارد.