در دوران طلایی از برنامه‌ی راهبردی جدا نشوید

این بازه‌ی زمانی سکوی پرش شما به سمت پیشرفت و موفقیت است.

در دوران طلایی از برنامه‌ی راهبردی جدا نشوید

با آمدن عید و شروع تعطیلات ممکن است برخی با بی‌برنامگی نتوانند از این دوران بهره‌ی کافی ببرند؛ اما چیزی که مهم است این است که این بازه‌ی زمانی سکوی پرش شما به سمت پیشرفت و موفقیت است. درواقع این دوران یک ایستگاه جبرانی برای تثبیت آموخته‌های‌تان است؛ بنابراین تمام دانش‌آموزان و به‌خصوص کنکوری‌ها نباید در این ایام از برنامه‌ی راهبردی غافل شوند و هر دانش‌آموزی با توجه به سلیقه و وضعیت خود برنامه‌ی مخصوص خود را خواهد داشت.

با توجه به زمانی که در اختیار دارید کارهای خود را اولویت‌بندی کنید و طبق برنامه‌ی راهبردی‌ مطالعه داشته باشید. در کنار این مطالعه سعی کنید روی مباحثی که در آن‌ها تسلط کافی دارید به تست‌زنی بیش‌تری بپردازید. از جمله منابعی که می‌توانید در این ایام از آن‌ها بهره بگیرید کتاب خودآموزی و کتاب نوروز برای تمام دانش‌آموزان و کتاب زرد و کتاب جمع‌بندی برای کنکوری‌هاست.