دوران طلایی با کتابی طلایی

دوران طلایی نوروز می‌تواند زمان مناسبی برای پیشرفت و حتی جهش باشد. یکی از مهم‌ترین منابعی که می‌توان در این دوران برای جمع‌بندی یا مرور و تکمیل یادگیری استفاده کرد کتاب نوروز است.

دوران طلایی با کتابی طلایی

دوران طلایی نوروز می‌تواند زمان مناسبی برای پیشرفت و حتی جهش باشد. یکی از مهم‌ترین منابعی که می‌توان در این دوران برای جمع‌بندی یا مرور و تکمیل یادگیری استفاده کرد کتاب نوروز است. این کتاب مزایای زیادی دارد که از جمله‌ی آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

1) با توجه به حجم کمی که دارد می‌توانید روزانه از آن استفاده کنید.

2) مطالب نیم‌سال اول را به‌راحتی بازیابی و تثبیت می‌کنید.

3) به کمک این کتاب می‌توانید نقاط ضعف و قوت خود را در هر مبحثی شناسایی کرده و درصدد رفع و تقویت آن‌ها باشید.

4) پوشش دادن تمام مطالب کتاب‌های درسی در این کتاب باعث می‌شود تا به‌راحتی در یک نگاه به ارزیابی خودتان بپردازید و چیزی را از قلم نیندازید.

5) این کتاب شامل سؤالات چهارگزینه‌ای و تشریحی است؛ درنتیجه شما قادر خواهید بود به‌راحتی هر 2 نوع تیپ از سؤالات را تمرین کنید.